Tin nhắn
Ngày Tin nhắn
4/22/2019 4:42:49 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH! BẮT ĐẦU TỪ NGÀY HÔM NAY ĐÁ GÀ CỰA SẮT SẼ CÓ CÁCH ĐỔI ĐIỂM MỚI NHƯ SAU: 10.000 VNĐ = 1 SVP. XIN CẢM ƠN !
1/7/2019 5:27:36 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (8/1/2019) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
12/24/2018 6:19:11 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (25/12/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
12/17/2018 5:45:43 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (18/12/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
11/26/2018 4:55:00 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (27/11/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
11/19/2018 5:21:36 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (20/11/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
11/12/2018 5:37:39 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (13/11/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
11/5/2018 5:39:53 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (06/11/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
10/29/2018 5:56:48 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (30/10/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
10/22/2018 5:09:09 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (23/10/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
10/15/2018 5:42:03 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (16/10/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
10/1/2018 5:42:52 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (02/10/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
9/24/2018 6:41:56 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (25/09/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
8/27/2018 4:08:55 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (28/08/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
8/13/2018 2:40:30 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (14/08/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
8/6/2018 6:48:54 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (07/08/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/30/2018 8:11:20 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (31/7/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/9/2018 6:11:06 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (9/7/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/2/2018 6:42:45 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (7/2/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
6/18/2018 7:13:24 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (19/06/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
6/11/2018 6:00:09 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (12/06/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
6/4/2018 6:44:35 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (05/06/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/21/2018 6:44:28 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ NĂM (22/05/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/20/2018 2:33:37 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng VIETTINBANK - NGUYEN ( 170***091) của VEGAS79 đã thay đổi, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
5/14/2018 6:59:58 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ NĂM (15/05/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/7/2018 7:56:16 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ NĂM (08/05/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/2/2018 9:12:59 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ NĂM (03/05/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
4/11/2018 3:13:42 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của trang web sẽ tạm ngưng từ 02:00 PM ngày 11/4/2018 đến 04:00 PM ngày 11/4/2018 (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của trang web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
4/10/2018 10:01:53 PM xin thông báo vegas79.com sẽ bảo trì máy chủ để nâng cấp firmware 11 tháng 4 năm 2018 GMT + 8 11: 00h - 13: 00h
3/26/2018 9:10:24 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (27/03/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
3/19/2018 6:17:37 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (20/03/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
3/15/2018 2:46:14 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ NĂM (15/03/2018) TỪ 01:00 PM- 04:00 PM - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
3/9/2018 6:42:44 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng SACOMBANK - ACB - ĐÔNG Á - TECHCOMBANK - AGRIBANK của VEGAS79 đã thay đổi, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
3/6/2018 12:58:49 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (06/03/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
1/22/2018 6:54:23 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (23/01/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
1/15/2018 6:18:55 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (16/01/2018) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
12/31/2017 1:42:53 PM Xin thông báo: Hệ thống dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking của ngân hàng Sacombank sẽ tạm ngưng từ 22h ngày 30/12 /2017 đến 03h ngày 01/01/2018. Xin cảm ơn!
12/25/2017 6:44:27 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (26/12/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
12/18/2017 9:19:43 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (19/12/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
12/11/2017 6:46:34 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (12/12/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
12/4/2017 7:46:59 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (5/12/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
11/27/2017 8:47:39 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (28/11/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
11/20/2017 6:47:09 PM IN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (21/11/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
11/13/2017 7:33:37 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (14/11/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
11/6/2017 7:57:25 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (07/11/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
11/1/2017 3:52:31 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng VIETCOMBANK - ACB - BIDV của VEGAS79 đã thay đổi vào ngày 1/11/2017, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
10/30/2017 6:39:11 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (31/10/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
10/23/2017 10:24:40 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (24/10/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
10/16/2017 10:52:20 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (17/10/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
10/9/2017 4:55:22 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (10/10/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
10/2/2017 6:27:29 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (03/10/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
9/25/2017 6:14:14 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (26/09/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
9/18/2017 2:06:53 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (19/09/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
9/7/2017 1:31:03 AM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của trang web của chúng tôi sẽ tạm ngưng từ 00:00 AM ngày 07/09 đến 10:00 AM ngày 07/09 (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
8/27/2017 1:40:11 AM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của trang web của chúng tôi sẽ tạm ngưng từ 00:00 AM ngày 27/8 đến 12:00 PM ngày 27/8 (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
8/21/2017 3:50:18 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (22/08/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
8/18/2017 9:37:13 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của trang web của chúng tôi sẽ tạm ngưng 10:00 PM ngày 18/8 đến10:00 AM ngày 19/8 (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
8/7/2017 3:27:33 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (08/08/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/31/2017 2:32:01 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (01/08/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/17/2017 5:11:40 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (18/07/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/13/2017 1:31:22 PM Kính chào quý khách, hiện tại Hỗ trợ trực tuyến trên website đã được bảo trì hoàn tất. Quý khách có thể liên hệ trực tyến trên website của chúng tôi, xin chân thành cảm ơn!
7/12/2017 11:20:01 PM Kính chào quý khách, hiện tại Hỗ trợ trực tuyến trên website đang được bảo trì, để được hỗ trợ nhanh và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Zalo , Livechat, liên hệ qua hotline 0933335779 hoặc gửi email [email protected]vbet79.com . Chân thành cảm ơn
7/12/2017 11:06:36 PM Kính chào quý khách, hiện tại Hỗ trợ trực tuyến qua Zopim đang được bảo trì, để được hỗ trợ nhanh và hiệu quả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Livechat, liên hệ qua hotline 0933335779 hoặc gửi email [email protected] . Chân thành cảm ơn
7/10/2017 2:00:10 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (11/07/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/10/2017 1:58:48 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (20.06.2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU 11:00. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
7/10/2017 1:58:48 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (11/07/2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU KHI ĐÃ BẢO TRÌ XONG. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
6/12/2017 2:49:28 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA (13.06.2017) TỪ 09:00 - 11:00 - GMT: +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU 11:00. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/31/2017 6:45:42 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng SACOMBANK - VIETINBANK - ĐÔNG Á - ACB - BIDV - VIETCOMBANK của VEGAS79 đã thay đổi, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
5/19/2017 3:27:08 PM Xin thông báo! Sảnh LUCKY CASINO của VEGAS79 đã hoạt động trở lại bình thường vào ngày 18/05/2017, mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này. Chúc Quý khách cược vui và thắng lớn, xin cảm ơn!
5/19/2017 3:27:08 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng BIDV - VIETINBANK - VIETCOMBANK - ACB - ĐÔNG Á - SACOMBANK của VEGAS79 đã thay đổi, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
5/17/2017 12:37:38 PM Xin Thông Báo ! Hiện Tại Tất Cả Các Ngân Hàng Của Vbet79 Đã Thay Đổi ! Xin Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Hỗ Trợ Trực Tuyến Để Được Cung Cấp Số Tài Khoản Mới! Xin Cám Ơn !
5/17/2017 12:36:19 PM XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG, TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BẢO TRÌ VÀO NGÀY THỨ BA ( 09.05.2017) TỪ 9:00 AM - 12:00 PM - GMT : +7. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÀ THAM GIA CÁ CƯỢC SAU 12:00 PM. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
5/8/2017 12:43:30 PM Xin thông báo! Vegas79 sẽ tiến hành bảo trì tạm thời vào 09/05/2017 (Thứ ba) 09:00~12:00 (GMT+8), mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, xin cảm ơn!
5/5/2017 2:47:00 PM Xin thông báo! Hiện tại tài khoản ngân hàng BIDV - VIETINBANK - VIETCOMBANK - ACB của Vegas79 đã thay đổi, tài khoản cũ sẽ ngưng giao dịch, vui lòng liên hệ CSKH 24/7 để được hỗ trợ thêm, xin cám ơn!
4/20/2017 2:33:45 PM Xin thông báo! Vegas79 sẽ áp dụng việc NẠP & RÚT tối thiểu 100.000vnd từ ngày 20/04/2017 (Thứ 5) lúc 12:00 (GMT+8) nhằm nâng cao dịch vụ tốt hơn, xin cám ơn!
4/10/2017 7:06:30 PM Kính chào Quý khách, Trang web vegas79.com xin thông báo đến Quý khách sảnh July sẽ bào trì vào ngày 13/4/2017 từ lúc 11 giờ - 15 giờ GMT +8. Mong Quý khách thông cảm ! Xin chân thành cảm ơn ...!
3/31/2017 4:14:42 PM xin thông báo ! trang web chúng tôi bên SẢNH ĐẠI hệ thống bảo trì vào ngày 1/4/2017 lúc 9h - 10h am (GMT+7) tạo ra sự bất tiện này,mong quí khách thông cảm,xin chân thành cảm ơn!
3/29/2017 4:09:35 PM Xin thông báo! Trò chơi đá gà sẽ tiến hành bảo trì vào ngày 29/03/2017 lúc 00:30 (GMT+8), thời gian hoàn tất bảo trì sẽ được thông báo sau, mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, xin cám ơn!
3/29/2017 4:09:34 PM xin thông báo, số điện thoại chăm sóc khách hàng đã khôi phục bình thường, quý khách cũng có thể gọi lại vào số điện thoại hỗ trợ tạm thời 0903659476, vegas79 rất hân hạnh được phục vụ quý khách, xin cám ơn !
3/27/2017 2:36:14 PM Xin thông báo! Hiện tại do đường dây mạng điện thoại chuyển vùng quốc tế có sự cố, Quý khách có nhu cầu cần liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc số điện thoại 0903659476, xin lỗi quý khách tạo ra sự bất tiện này mong quý khách thông cam ạ! Vegas79 rất hân hạnh được phục vụ quý khách, xin cám ơn!
3/19/2017 10:47:14 AM Kính chào Quý khách ! Hiện tại trang web Vegas79 của chúng tôi đã hoạt động lại bình thường. Mong Quý khách thông cảm. Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tham gia trang web của chúng tôi !
3/19/2017 10:46:09 AM Xin thông báo: Hệ thống dịch vụ Internet Banking và Mobile Banking của ngân hàng Sacombank sẽ tạm ngưng từ 23h ngày 17/03/2017 đến 07h ngày 18/03/2017. Xin cảm ơn!
3/12/2017 10:18:53 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng của web sẽ tạm ngưng vào 12/03 (Chủ nhật) lúc 11:00am ~ 19:00pm (GMT +8) do cập nhật dữ liệu. Các hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn!
1/11/2017 5:43:23 PM Năm hết tết đến, Vegas Empire xin cám ơn sự ủng hộ của Quý khách trong thời gian qua và kính chúc Quý khách 1 năm may mắn, 12 tháng phú quý, 52 tuần hạnh phúc, 365 ngày phát tài, 8760 giờ sung túc, 525600 phút thành công, 31536000 giây vạn sự như ý.
1/3/2017 8:33:47 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của web sẽ tạm ngưng vào 05/01 (Thứ 5) lúc 6:00pm ~ 00:00am (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
1/3/2017 8:27:51 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của web sẽ tạm ngưng vào 05/01 (Thứ 5) lúc 6:00pm ~ 00:00am (GMT +7) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
1/1/2017 2:45:00 AM Xin thông báo ! Hiện tại ngân hàng sacombank nghỉ lễ tết bắt đầu từ 20h ngày 31/12/2016 đến 21h30 ngày 1/1/2017 ngân hàng nghỉ lễ nên không thể giao dịch được nên mong quý khách thông cảm ạ! xin cám ơn.
12/9/2016 5:14:39 PM Xin thông báo Quý khách ! Để tránh sự phiền hà, hiện tại Vegas79 sẽ không chấp nhận người thân chuyển tiền dùm vào tài khoản. Ngân hàng Đông Á và Techcombank sẽ thay đổi tài khoản mới, xin quý khách mỗi lần giao dịch vui lòng liên hệ nhân viên trực tuyến. Xin chân thành cảm ơn !
12/9/2016 5:14:06 PM Xin thông báo: Hệ thống ngân hàng rút tiền của web sẽ tạm ngưng vào 09/12 (Thứ 6) lúc 3:00am ~ 03:00pm (GMT +8) do cập nhật dữ liệu. Các giao dịch nạp tiền và hoạt động cá cược của web vẫn diễn ra bình thường. Mong Quý khách thông cảm cho sự bất tiện này, xin chân thành cảm ơn !
9/28/2016 12:36:55 PM XIN THÔNG BÁO! HIỆN VBET79 ĐÃ HỔ TRỢ THÊM SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0945918763, NHẲM PHỤC VỤ CHO QUÝ KHÁCH TỐT HƠN, XIN CÁM ƠN!
9/27/2016 6:15:47 PM Xin thông báo! Hiện tại ngân hàng Vietinbank hay bảo trì vào buổi chiều từ 17:00 - 18:00 và buổi tối từ 21:00 - 01:00 nên Quý Khách không giao dịch được trong thời gian này. Mong Quý Khách thông cảm, xin cám ơn..!
8/29/2016 9:04:46 AM Xin thông báo! Tất cả trò chơi sẽ tiến hành bảo trì tạm thời vào 27/08 (Thứ bảy) 09:00~20:00 (GMT+8), mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này, xin cảm ơn!
7/26/2016 2:23:15 PM Xin Thông Báo ! Hiện Tại Ngân Hàng Sacombank Không Thể Giao Dịch Được Xin Quý Khách Khi Làm Lệnh Rút Tiền Về SaComBank Thì Vui Lòng Quay Lại Sau Hoặc Vào Thêm Hàng Ngân Hàng Khác ! Xin Cám Ơn
7/24/2016 3:41:00 PM Xin Thông Báo ! Số Điện Thoại Chăm Sóc Khách Hàng 0933335779 Tạm Thời Chưa Sử Dụng Được Quý Khách Vui Lòng Liên Hệ Số Điện Thoại Mới 01227641900 ! Xin Cám Ơn
7/20/2016 8:48:18 AM Xin Thông Báo ! Hiện Tại Live Chat Hỗ Trợ Trực Tuyến Đang Bảo Trì Quý Khách Vui Lòng Quay Lại Sau ! Xin Cám Ơn
7/8/2016 11:22:42 PM Buổi tối từ ( 22h đến 1h khuya ) VIETINBANK không thể giao dịch được vì lý do ngân hàng bảo trì, quý khách thông cảm làm lệnh rút tiền sau thời gian này. xin quý khách thông cảm với sự bất tiện này.
7/8/2016 12:52:02 AM Xin thông báo ! Hiện tại ngân hàng sacombank đã thay đổi số tài khoản. Xin Quý khách vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến để biết thông tin. Xin chân thành cảm ơn !
7/7/2016 10:14:04 PM Buổi tối từ ( 22h đến 1h khuya ) VIETINBANK không thể giao dịch được vì lý do ngân hàng bảo trì, quý khách thông cảm làm lệnh rút tiền sau thời gian này. xin quý khách thông cảm với sự bất tiện này.
6/29/2016 4:14:54 PM Xin thông báo ! Hiện tại ngân hàng AGRIBANK đã thay đổi số tài khoản. Xin Quý khách vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến để biết thông tin. Xin chân thành cảm ơn !
4/20/2016 11:13:25 PM Kính chào Quý khách ! Để nhằm phục vụ tốt hơn cho Quý khách, hiện tại thể thao IBET đã tăng mức cược cho Quý khách.Xin cảm ơn!
4/20/2016 11:08:43 PM Kính chào Quý khách ! Để nhằm phục vụ tốt hơn cho Quý khách, hiện tại thể thao IBET đã tăng mức cược cho Quý khách.Xin cảm ơn!
4/20/2016 11:00:09 PM Xin thông báo Quý khách ! Để nhằm phục vụ cho Quý khách tốt hơn, hiện tại thể thao IBEt đã tăng mức cược cho Quý khách. Xin cảm ơn !
4/9/2016 2:21:27 PM Kính chào quý khách. VBET79 sẽ chính thức sử dụng giao diện mới vào tháng 4 – 2016. Cảm ơn quý khách và chúc quý khách may mắn.
4/8/2016 12:59:51 PM Kính chào Quý khách! Do lỗi kỹ thuật trên hệ thống chat trực tiếp ,xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trong WECHAT , ZALO , SKYPE , Điện thoại trực tuyến, để biết thông tin ngân hàng. Xin lỗi vì sự bất tiện này trang web chúng tôi xin cảm ơn quý khách .
4/8/2016 6:16:31 AM Xin thông báo ! Hiện tại ngân hàng Vietcombank đã thay đổi số tài khoản. Xin Quý khách vui lòng liên hệ hỗ trợ trực tuyến để biết thông tin. Xin chân thành cảm ơn !
3/22/2016 2:10:24 AM Kính chào Quý khách, vì VBET79 đang nâng cấp hệ thống để nhằm được phục vụ tốt hơn cho Quý khách nên hoàn trả hàng tuần từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016 sẽ được cập nhật cho Quý khách vào ngày 22/3/2016. Mong Quý khách thông cảm !Kính chào Quý khách, vì vbet79 đang nâng cấp hệ thống để nhằm được phục vụ tốt hơn cho Quý khách nên hoàn trả hàng tuần từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016 sẽ được cập nhật cho Quý khách vào ngày 22/3/2016. Mong Quý khách thông cảm !
3/18/2016 7:10:18 PM Kính chào quý khách, bắt đầu từ 12:00 PM Ngày 21/03/2016 VBET79 sẽ thay đổi khuyến mãi hoàn trả hàng tuần sang khuyến mãi hoàn trả hàng ngày. Cảm ơn quý khách và chúc quý khách may mắn.
support online support mailto support skypeto support zaloqrcode support online