Câu hỏi thường gặp của chương trình điểm thưởng

1. Điểm Thưởng Quà Tặng Là Gì?
2. Làm Thế Nào Có Thể Nhận Điểm Thưởng Quà Tặng?
3. Tôi có cần đăng ký tham gia chương trình điểm thưởng của VEGAS EMPIRE không?
4. Điểm thưởng sẽ hết hạn khi nào?
5. Khi Nào Có Thể Thấy Điểm Thưởng Hiển Thị Trong Tài Khoản Tôi?
6. Tôi Có Thể Quy Đổi Điểm Thưởng Không?
7. Làm thế nào tôi có thể đổi thưởng
8. “Các Sản Phẩm” Nào Có Sẵn Để Quy Đổi Điểm Thưởng?
9. Các Sản Phẩm Có Giá Trị Cao Có Bảo Hành Không?
10. Tôi Có Thể Hoàn Trả Lại Các Sản Phẩm Không?
11. Việc Giao Hàng Có Bị Tính Phí Không?
12. Khi Nào Thì Tôi Có Thể Nhận Các SảnPhẩm?
13. Tài khoản của tôi vẫn có thể tích lũy điểm thưởng nếu tôi tham gia hoàn trả hoặc chương trình nạp lại không?
support online support mailto support skypeto support zaloqrcode support online